محصول‌های آموزشی

یاد بگیرید چگونه کسب و کار خود را رشد دهید و برندی ماندگار خلق کنید.

پشتیبانی

کامل و دائمی

نوع آموزش

کاملاً عملیاتی و تجربه محور

ضمانت بازگشت وجه

۱۰۰%در صورت نارضایتی

مدرک رسمی

بین‌المللی و قابل پیگیری

مدیریت در تراز جهانی

کتاب فیزیکی

۵/۵

چگونه در کسب و کار خود توسعه پایدار داشته باشیم و پیشتاز صنعت خود بمانیم؟

۴۲۰۰۰ تومان