resize 15895939841735368394190520BlogFeatureMarketingMetrics 1 - مقاله‌های آموزشی
ایده های پول ساز، ایده‌هایی هستند که مصرف کننده حاضر است برای به دست آوردن آن‌ها هزینه بپردازد. این میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه شما در زمان ایده‌پردازی به بزرگترین دغدغه‌های مخاطبین خود توجه ویژه‌ای کرده باشید.
ad208337318897.573c468a2024b 1 - مقاله‌های آموزشی
آیا رهبران موفق ویژگی های خاصی دارند؟ قطعا تمامی مدیران ویژگی های یکسانی ندارند، اما رهبران موفق شایستگی های یکسانی دارند. آنها صادق و متواضع هستند و با کارمندان خود ارتباط خوبی دارند. برای مدیران موفق همیشه چیزهای تازه ای برای یادگیری وجود دارد. من در این مقاله به ۷ ویژگی مهم رهبران موفق و برجسته اشاره میکنم.
resize 158959437248172838businessprocessautomationconceptvector26453382 1 - مقاله‌های آموزشی
اصولا هر کسب ‌و ‌کاری یک سیستم است. یعنی مجموعه‌ای از فرایندهایی که به هم وابسته‌اند و در کنار هم ارزشی برای ذینفعان آن، ایجاد می‌کنند. بنابراین می‌توانید با اصلاح سیستم¬‌ها و توجه بیشتر به آن‌ها، به نتایج بهتری دست پیدا کنید.