۷ نکتۀ مهم در رهبری کسب و کار

ad208337318897.573c468a2024b 1 - 7 نکتۀ مهم در رهبری کسب و کار

آیا رهبران موفق ویژگی های خاصی دارند؟ قطعا تمامی مدیران ویژگی های یکسانی ندارند، اما رهبران موفق شایستگی های یکسانی دارند. آنها صادق و متواضع هستند و با کارمندان خود ارتباط خوبی دارند. برای مدیران موفق همیشه چیزهای تازه ای برای یادگیری وجود دارد. من در این مقاله به ۷ ویژگی مهم رهبران موفق و برجسته اشاره میکنم.

۶ دلیل برای سیستم سازی کسب‌ و کار

resize 158959437248172838businessprocessautomationconceptvector26453382 1 - 6 دلیل برای سیستم سازی کسب‌ و کار

اصولا هر کسب ‌و ‌کاری یک سیستم است. یعنی مجموعه‌ای از فرایندهایی که به هم وابسته‌اند و در کنار هم ارزشی برای ذینفعان آن، ایجاد می‌کنند. بنابراین می‌توانید با اصلاح سیستم¬‌ها و توجه بیشتر به آن‌ها، به نتایج بهتری دست پیدا کنید.